Instruktor Fitness 27-28.08.2022r.

szkolenie-trener-personalny-galeria-02

Najbliższe terminy: 25-26.02.2023r.

Legitymacja ze zdjęciem Polskiej Federacji Sportu Powszechnego, honorowana w krajach UE i w większości krajach na świecie!

Tytuł uzyskany: Instruktor Rekreacji Ruchowej ze specjalnością fitness nowoczesne formy gimnastyki. Czas trwania: 5 weekendów (Edycja wakacyjna-2 tygodnie w systemie ciągłym).
Cena: 1750zł. UWAGA! Jeśli kurs dofinansowany płacisz 1200zł za całość 100godz. Ograniczona liczba miejsc.

Szkolenie obejmuje:
Część ogólną: 65 godzin, program rekreacji ruchowej – egzamin teoretyczny
Część specjalistyczną: 100 godzin – egzamin praktyczny.
W skład szkolenia wchodzi:

 • anatomia oraz biomechanika ruchu
 • struktura zajęć aerobiku hi/lo,
 • metodyka nauczania choreografii,
 • kroki podstawowe i nazewnictwo,
 • cueing,
 • praca z muzyką,
 • formy aerobiku,
 • bezpieczeństwo wykonywanych ćwiczeń.

Wymogi:

 • ukończone 18lat
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły co najmniej średniej (nie musi być matura)
 • zaświadczenie lekarskie
 • 2 zdjęcia 3,5*4,5
 • dowód wpłaty 950zł (zaliczka) – nie zwracamy zaliczki
 • dobra koordynacja ruchowa
 • poczucie rytmu
 • co najmniej 2 lata uczestnictwo na zajęciach aerobiku

UWAGA!
z części ogólnej mogą być zwolnieni:

 • absolwenci AWF, kierunek turystyka i rekreacja
 • osoby posiadające tytuł instruktor rekreacji ruchowej z innej specjalizacji (np. z pływania)
 • osoby, które są po innych kierunkach niż ww. po okazaniu indeksu, będą mogły być zwolnione z przedmiotów, które będą pokrywać się z kursem.
 • po szkoleniu jest przeprowadzona Ankieta – ocena naszego szkolenia, aby podnieść jakość naszych szkoleń

Egzamin: część ogólna oraz część specjalistyczna (koszt 100zł)
Egzamin poprawkowy: 150zł