30 sierpnia 2023

Fundacja Olimpijka

fundacja olimpijka

CELEM FUNDACJI JEST PROMOWANIE ROZWOJU SPORTU I AKTYWNOŚCI SPOŁECZEŃSTWA, W TYM DZIECI I MŁODZIEŻY, KOBIET I OSÓB CZYNNYCH ZAWODOWO ORAZ SENIORÓW.

Fundacja Agnieszki Domańskiej – Olimpijka to spotkania ze znanymi olimpijczykami i sportowcami dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Działania ekspertów Olimpijki skupiają się na takich celach, jak:

  • UPOWSZECHNIANIE WŚRÓD RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH RÓŻNYCH DYSCYPLIN SPORTU I FORM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ,
  • DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU I PROMOWANIE SPORTU WYCZYNOWEGO – W SZCZEGÓLNOŚCI WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I STUDENTÓW,
  • WSPÓŁDZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU SPORTU I AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SPECJALNEJ TROSKI ORAZ NIESAMODZIELNYCH,
  • PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH I ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH RODZICÓW,
  • ORGANIZACJA SZKOLEŃ PODNOSZĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB O NISKIM WYKSZTAŁCENIU,
  • DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU SPORTU AKADEMICKIEGO,
  • DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W ZAPOBIEGANIU WAD POSTAWY WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POPRZEZ AKTYWNE UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH GIMNASTYKI KOREKCYJNO-­KOMPENSACYJNEJ,
  • AKTYWIZACJA OSÓB STARSZYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI 60+ POPRZEZ ZAJĘCIA INTEGRACYJNO-SPORTOWE,
  • promowanie zdrowia i edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi.