Instruktor Fitness 16-17.09.2023r.

1 750,00 

Najbliższe terminy: 16-17.09.2023r. Łódź.

Kurs dofinansowany! Płacisz 1500zł za całość do 31.08.2023 (cena regularna po upływie terminu wynosi 1750zł). UWAGA: Liczba miejsc jest ograniczona.

Legitymacja Polskiej Federacji Sportu Powszechnego, honorowana w krajach UE i w większości krajach na świecie!

Tytuł: Instruktor Rekreacji Ruchowej ze specjalnością fitness nowoczesne formy gimnastyki.

Czas trwania: 4 weekendy.

Opis

 • 165 godzin kursu
 • Profesjonalni szkoleniowcy
 • Dwa moduły szkoleniowe
 • Międzynarodowy Dyplom Instruktora Rekreacji Ruchowej (ze specjalnością Fitness Nowoczesne Formy Gimnastyki)

Legitymacja ze zdjęciem Polskiej Federacji Sportu Powszechnego, honorowana w krajach UE i w większości krajach na świecie!

Kurs Instruktor Fitness: cena i czas trwania

Szkolenie na Instruktora Fitness w Olimpijce trwa łącznie 165 godzin i obejmuje dwa moduły, kończące się egzaminami:

 • Moduł Podstawowy (program rekreacji ruchowej) – 65 godzin
 • Egzamin Teoretyczny
 • Moduł Specjalistyczny – 100 godzin
 • Egzamin Praktyczny

Całkowity koszt szkolenia wynosi 1750 zł + 100 zł (Egzamin Praktyczny). Liczba miejsc jest ograniczona.

Instruktor Fitness – program kursu

 • anatomia oraz biomechanika ruchu
 • struktura zajęć aerobiku hi/lo
 • metodyka nauczania choreografii
 • kroki podstawowe i nazewnictwo
 • cueing
 • praca z muzyką
 • formy aerobiku
 • bezpieczeństwo wykonywanych ćwiczeń

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 • ukończone 18lat
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły co najmniej średniej (nie musi być matura)
 • zaświadczenie lekarskie
 • 2 zdjęcia 3,5 x 4,5
 • dowód wpłaty 950zł (zaliczka) – nie zwracamy zaliczki
 • dobra koordynacja ruchowa
 • poczucie rytmu
 • co najmniej 2 lata uczestnictwa na zajęciach aerobiku

UWAGA!
Z części ogólnej mogą być zwolnieni:

 • absolwenci AWF (kierunek turystyka i rekreacja)
 • osoby posiadające tytuł instruktor rekreacji ruchowej z innej specjalizacji (np. z pływania)
 • osoby, które są po innych kierunkach niż ww. po okazaniu indeksu, będą mogły być zwolnione z przedmiotów, które będą pokrywać się z kursem.
 • po szkoleniu jest przeprowadzona Ankieta – ocena naszego szkolenia, aby podnieść jakość naszych szkoleń

Egzamin: część specjalistyczna (koszt 100zł)
Egzamin poprawkowy: 150zł