Kurs Międzynarodowy Instruktor Fitness 6-7.03.2021r.

850,00 

Najbliższe terminy: 6-7.03.2021

Legitymacja Polskiej Federacji Sportu Powszechnego, honorowana w krajach UE i w większości krajach na świecie!

Tytuł uzyskany: Instruktor Rekreacji Ruchowej ze specjalnością fitness nowoczesne formy gimnastyki. Czas trwania: 6 weekendów.
Cena: 1750zł. UWAGA! Jeśli kurs dofinansowany płacisz 1190zł za całość! Ograniczona liczba miejsc.

Opis

Szkolenie Międzynarodowy Instruktor Fitness

Koszt szkolenia: 1750zł + 120zł egzamin. Uwaga! Na kurs możesz otrzymać dofinansowanie, wówczas płacić 1190zł za całość!!! Wyślij swoje zgłoszenie przez naszą stronę.

Dokument: Legitymacja Polskiej Federacji Sportu Powszechnego (honorowana w krajach UE).

Szkolenie obejmuje:
Część ogólną: 65 godzin, program rekreacji ruchowej – egzamin teoretyczny
Część specjalistyczną: 107 godzin – egzamin praktyczny.
W skład szkolenia wchodzi:

 • anatomia oraz biomechanika ruchu
 • struktura zajęć aerobiku hi/lo,
 • metodyka nauczania choreografii,
 • kroki podstawowe i nazewnictwo,
 • cueing,
 • praca z muzyką,
 • formy aerobiku,
 • bezpieczeństwo wykonywanych ćwiczeń.

Wymogi:

 • ukończone 18lat
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły co najmniej średniej (nie musi być matura)
 • zaświadczenie lekarskie
 • 2 zdjęcia 3,5*4,5
 • dowód wpłaty 650zł (zaliczka) – nie zwracamy zaliczki
 • dobra koordynacja ruchowa
 • poczucie rytmu
 • co najmniej 2 lata uczestnictwo na zajęciach aerobiku

UWAGA!
z części ogólnej mogą być zwolnieni:

 • absolwenci AWF, kierunek turystyka i rekreacja
 • osoby posiadające tytuł instruktor rekreacji ruchowej z innej specjalizacji (np. z pływania)
 • osoby, które są po innych kierunkach niż ww. po okazaniu indeksu, będą mogły być zwolnione z przedmiotów, które będą pokrywać się z kursem.
 • po szkoleniu jest przeprowadzona Ankieta – ocena naszego szkolenia, aby podnieść jakość naszych szkoleń

Egzamin: część ogólna oraz część specjalistyczna (koszt 80zł)
Egzamin poprawkowy: 100zł

Scroll Up