Kurs Medyczny Trener Personalny Łódź Listopad 2023

kurs trener medyczny

Kurs Medyczny Trener Personalny – najbliższe terminy: listopad 2023

Kurs dofinansowany! Płacisz 1599 zł za całość w dwóch ratach (cena regularna wynosi 2950 zł). Rezerwacja miejsca i przedpłata: 950 zł.

UWAGA: Liczba miejsc jest ograniczona.

 • Profesjonalni szkoleniowcy
 • Trzy moduły szkoleniowe
 • Dyplom Trenera Przygotowania Motorycznego

Szkolenie adresowane do Trenerów Personalnych, Instruktorów Fitness, osób posiadających wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, osób z doświadczeniem w pracy jako Instruktor w dziedzinach prozdrowotnych, fizjoterapii lub rehabilitacji, studentów wychowania fizycznego i kierunków medycznych.

Medyczny Trener Personalny – szkolenie Łódź

Po ukończeniu kursu Medycznego Trenera Personalnego oraz po zaliczeniu niezbędnych egzaminów, otrzymasz DYPLOM MEDYCZNEGO TRENERA PERSONALNEGO.

Jak zostać Medycznym Trenerem Personalnym z pomocą Olimpijka Łódź? Dyplom Medycznego Trenera Personalnego otrzymują osoby, które ukończyły wszystkie moduły szkoleniowe kursu oraz pozytywnie zdadzą Egzamin. Zakończenie tylko części modułów skutkuje uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego obecność na poszczególnych elementach kursu.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat pracy Trenera z Klientem mającym problemy zdrowotne. W trakcie szkolenia dowiesz się, jak pracować z osobami ze schorzeniami przewlekłymi oraz z tymi, którzy zakończyli fizjoterapię i chcą bezpiecznie podjąć trening po przebytym urazie. Poznasz elementy profilaktyki przeciążeń i urazów sportowych. Zdobędziesz umiejętności praktyczne w zakresie technik mobilizowania i rozciągania mięśni, anatomii palpacyjnej oraz współczesnych metod przywracania równowagi mięśniowo-powięziowej. Nabyta wiedza przygotuje Cię do indywidualnej pracy uwzględniającej dolegliwości i dysfunkcje Twojego Klienta. MEDICAL PERSONAL TRAINER to olbrzymi skok ku profesjonalizmowi – poziom Trenera zapewniający szacunek i zaufanie.

Kurs Medyczny Trener Personalny: cena i czas trwania

Czas trwania: Kurs planowany jest w trzech częściach (3 weekendy-po 8 – 9 godz. dziennie)

Szkolenie na Medycznego Trenera Personalnego w Olimpijce składa się z 3 modułów i kończy się Egzaminem Końcowym. Kurs realizowany będzie w 3 weekendach po średnio 8 lub 9 godzin dziennie.

Całkowity koszt szkolenia wynosi 1599 (z dotacją; cena regularna 2950 ). Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje przedpłata w wysokości 950 zł.

Olimpijka | Medyczny Trener Personalny 2023

kurs trener medyczny

Prowadzący: Rafał Gilewski (fizjoterapeuta i trener przygotowania motorycznego kadr sportowych na ME, MŚ oraz Igrzyska Olimpijskie).

Miejsce szkolenia: ŁÓDŹ. Wykłady i zajęcia prowadzi specjalista z wieloletnim doświadczeniem w fizjoterapii.

Opis szkolenia

Szkolenie oferowane przez Olimpijkę. Kurs Medycznego Trenera Personalnego składa się z trzech modułów i organizowany będzie przez trzy weekendy. W poszczególnych częściach szkolenia uczestnicy zdobywają kompleksową wiedzę, niezbędną do prawidłowego planowania treningów medycznych. Spotkania organizowane w ramach kursu poświęcone są konkretnym zagadnieniom z zakresu zdrowia i aktywności fizycznej człowieka – uczestnicy zapoznają się ze skutecznymi technikami prowadzenia treningów medycznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klientów. Kurs kończy się testem, sprawdzającym nabyte przez uczestników kursu wiedzę i umiejętności.

Jest to szkolenie przeznaczone głównie dla trenerów personalnych oraz instruktorów fitness / rekreacji ruchowej oraz studentów wychowania fizycznego i kierunków medycznych.

Szkolenie nie nadaje uczestnikowi uprawnień fizjoterapeuty, natomiast przygotowuje go jako Trenera do współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych w zespole terapeutycznym.

Umiejętności jakie uzyskasz:

• Zbieranie historii choroby Klienta i wyciąganie z niej wniosków istotnych dla Trenera,
• Prowadzenie bezpiecznego treningu dla osób z chorobami przewlekłymi,
• Zbadanie i określenie dysfunkcji tkanek i zaburzeń posturalnych,
• Niwelowanie dolegliwości bólowych tkanek miękkich,
• Autoterapia tkanek miękkich i zwiększanie zakresu ruchomości,
• Poprawa jakości czynności dnia codziennego oraz techniki wykonywanych ćwiczeń,
• Profilaktyka urazów i przeciążeń układu ruchu,
• Identyfikowanie Klientów wysokiego ryzyka,
• Optymalizacja współpracy z lekarzem i fizjoterapeutą,
• Propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia,

Zjazd I

 • Anatomia i biomechanika ruchu (2 dni na Uniwersytecie Łódzkim lub forma online).

Zjazd II

 • I dzień
  • Korzyści zdrowotne wynikające z aktywności fizycznej,
  • Trening i jego ograniczenia u osób z chorobami przewlekłymi (problemy kardiologiczne, nowotwory, cukrzyca),
  • Rola trenera w profilaktyce urazów,
  • Rodzaje zaburzeń w narządzie ruchu,
  • Wzorce ruchowe i posturalne,
  • Elementy diagnostyki narządu ruchu: ocena wizualna, badanie przedmiotowe.
 • II dzień
  • Rodzaje i sens rozciągania,
  • Zasady budowania ćwiczeń terapeutycznych,
  • Rozstęp kresy białej i zaburzenia w obrębie dna miednicy,
  • Diagnostyka narządu ruchu – wywiad,
  • Przeciwwskazania do treningu (tzw. Czerwone Flagi),
  • Testy funkcjonalne (FMS).

Zjazd III

Moduł poświęcony kończynom. W tej części dowiesz się na czym polegają najczęstsze patologie i urazy kończyn dolnych i górnych (naderwania mięśni, skręcenia, zmiany przeciążeniowe i zwyrodnieniowe) oraz nauczysz się prostych i skutecznych technik terapii tkanek miękkich oraz sposobów autoterapii które możesz wykorzystać w pracy z klientem. Poruszony zostanie również temat propriocepcji – jej rola w treningu prozdrowotnym, metody oceny oraz sposoby ćwiczenia.

 • I dzień
  • Mobilizacje tkanek miękkich – wprowadzenie teoretyczne,
  • Propriocepcja,
  • Anatomia układu ruchu – kończyna dolna,
  • Patologie, przeciążenia, urazy kończyny dolnej oraz ich profilaktyka,
  • Badanie palpacyjne kończyny dolnej,
  • Techniki rozluźniania tkanek miękkich w obrębie kończyn dolnych (rozluźnianie mięśniowo – powięziowe, masaż funkcyjny, PIR, punkty spustowe, taping).
 • II dzień
  • Anatomia układu ruchu – kończyna górna,
  • Patologie, przeciążenia, urazy kończyny górnej oraz ich profilaktyka,
  • Badanie palpacyjne kończyny górnej,
  • Techniki rozluźniania tkanek miękkich w obrębie kończyn górnych (rozluźnianie mięśniowo – powięziowe, masaż funkcyjny, PIR, punkty spustowe, taping).

Zjazd IV

Moduł poświęcony kręgosłupowi. W tej części dowiesz się jakie są najczęstsze przyczyny bólu pleców i jak odróżnić  prosty ból przeciążeniowy od poważnej patologii wymagającej interwencji lekarskiej. Nauczysz się prostych i skutecznych technik terapii oraz autoterapii napiętych tkanek miękkich, które wpływają na stan kręgosłupa. Poznasz koncepcję stabilności centralnej – jej rolę w treningu prozdrowotnym oraz sposoby ćwiczenia. Poruszony zostanie również temat zaburzeń psychosomatycznych w narządzie ruchu.

 • I dzień
  • Anatomia układu ruchu – tułów,
  • Ból pleców – przyczyny, profilaktyka, różnicowanie pomiędzy prostym bólem przeciążeniowym, a poważną patologią,
  • Czerwone flagi – klient wymagający konsultacji lekarskiej,
  • Wady postawy,
  • Badanie podstawowe kręgosłupa oraz badania dodatkowe – znaczenie praktyczne,
  • Patologie, przeciążenia, urazy kręgosłupa (zagrożenia, profilaktyka),
  • Teoria stabilizacji centralnej (core stability),
  • Analiza systemów ćwiczeń profilaktycznych (trening stabilizacyjny, pilates, zdrowe plecy).
 • II dzień
  • Anatomia układu ruchu – tułów,
  • Wprowadzenie do anatomii i fizjologii powięzi, rola powięzi w powstawaniu zaburzeń w układzie ruchu, metody autoterapii powięzi,
  • Badanie palpacyjne mięśni tułowia,
  • Techniki rozluźniania tkanek miękkich w obrębie tułowia (rozluźnianie mięśniowo – powięziowe, masaż funkcyjny, PIR, punkty spustowe, taping),
  • Psychospołeczny model powstawania bólu,
  • Zespół przetrenowania.