Medyczny Trener Personalny Listopad 2023

medyczny-trener

Kurs Medyczny Trener Personalny Łódź odbędzie się:

Terminy: 24-25.04 (I Moduł) Łódź, maj (II Moduł), czerwiec (III Moduł); 

Dokument: DYPLOM Medyczny Trener Personalny (należy ukończyć 3 moduły). Uczestnictwo w pojedynczym Module – Certyfikat

Czas trwania: Kurs planowany jest w trzech częściach (3 weekendy-po 8 – 9 godz. dziennie)

UWAGA: Możliwość dofinansowania – 1599zł za całość (płatność w 2 ratach). Cena regularna to 2950zł. Liczba miejsc ograniczona.

Rezerwacja miejsca i przedpłata 950zł do dnia 15.04.2021r.

Prowadzący
Rafał Gilewski – fizjoterapeuta, trener personalny i trener przygotowania motorycznego kadry olimpijskiej na najbliższe Igrzyska.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

Szkolenie adresowane dla trenerów personalnych, instruktorów fitness, osób posiadających wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, osób z doświadczeniem w pracy jako instruktor w dziedzinach prozdrowotnych, fizjoterapii lub rehabilitacji, studentów wychowania fizycznego i kierunków medycznych.

Opis szkolenia:

Jest to szkolenie przeznaczone głównie dla trenerów personalnych oraz instruktorów fitness/ rekreacji ruchowej oraz studentów wychowania fizycznego i kierunków medycznych.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat pracy trenera z klientem mającym problemy zdrowotne. W trakcie szkolenia dowiesz się jak pracować z osobami ze schorzeniami przewlekłymi oraz z tymi, którzy zakończyli fizjoterapię i chcą bezpiecznie podjąć trening po przebytym urazie. Poznasz elementy profilaktyki przeciążeń i urazów sportowych. Zdobędziesz umiejętności praktyczne w zakresie technik mobilizowania i rozciągania mięśni, anatomii palpacyjnej oraz współczesnych metod przywracania równowagi mięśniowo-powięziowej. Nabyta wiedza przygotuje Cię do indywidualnej pracy uwzględniającej dolegliwości i dysfunkcje Twojego klienta. MEDICAL PERSONAL TRAINER to olbrzymi skok ku profesjonalizmowi – poziom trenera zapewniający szacunek i zaufanie.

Szkolenie nie nadaje uczestnikowi uprawnień fizjoterapeuty, natomiast przygotowuje go jako trenera do współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych w zespole terapeutycznym.

Umiejętności jakie uzyskasz:

• Zbieranie historii choroby klienta i wyciąganie z niej wniosków istotnych dla trenera
• Prowadzenie bezpiecznego treningu dla osób z chorobami przewlekłymi
• Zbadanie i określenie dysfunkcji tkanek i zaburzeń posturalnych
• Niwelowanie dolegliwości bólowych tkanek miękkich
• Autoterapia tkanek miękkich i zwiększanie zakresu ruchomości
• Poprawa jakości czynności dnia codziennego oraz techniki wykonywanych ćwiczeń
• Profilaktyka urazów i przeciążeń układu ruchu
• Identyfikowanie klientów wysokiego ryzyka
• Optymalizacja współpracy z lekarzem i fizjoterapeutą
• Propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia
Tematyka szkolenia:


Zjazd I – anatomia i biomechanika ruchu – (2 dni na Uniwersytecie Łódzkim bądź forma zdalna)

Zjazd II

I dzień
• Korzyści zdrowotne wynikające z aktywności fizycznej
• Trening i jego ograniczenia u osób z chorobami przewlekłymi (problemy kardiologiczne, nowotwory, cukrzyca)
• Rola trenera w profilaktyce urazów
• Rodzaje zaburzeń w narządzie ruchu
• Wzorce ruchowe i posturalne
• Elementy diagnostyki narządu ruchu: ocena wizualna, badanie przedmiotowe
II dzień
• Rodzaje i sens rozciągania
• Zasady budowania ćwiczeń terapeutycznych
• Rozstęp kresy białej i zaburzenia w obrębie dna miednicy
• Diagnostyka narządu ruchu – wywiad
• Przeciwwskazania do treningu (tzw. Czerwone Flagi)
• Testy funkcjonalne (FMS)


Zjazd III

Moduł poświęcony kończynom. W tej części dowiesz się na czym polegają najczęstsze patologie i urazy kończyn dolnych i górnych (naderwania mięśni, skręcenia, zmiany przeciążeniowe i zwyrodnieniowe) oraz nauczysz się prostych i skutecznych technik terapii tkanek miękkich oraz sposobów autoterapii które możesz wykorzystać w pracy z klientem. Poruszony zostanie również temat propriocepcji – jej rola w treningu prozdrowotnym, metody oceny oraz sposoby ćwiczenia.
I dzień
• Mobilizacje tkanek miękkich – wprowadzenie teoretyczne.
• Propriocepcja
• Anatomia układu ruchu – kończyna dolna
• Patologie, przeciążenia, urazy kończyny dolnej oraz ich profilaktyka
• Badanie palpacyjne kończyny dolnej
• Techniki rozluźniania tkanek miękkich w obrębie kończyn dolnych (rozluźnianie mięśniowo – powięziowe, masaż funkcyjny, PIR, punkty spustowe, taping)
II dzień
• Anatomia układu ruchu – kończyna górna
• Patologie, przeciążenia, urazy kończyny górnej oraz ich profilaktyka
• Badanie palpacyjne kończyny górnej
• Techniki rozluźniania tkanek miękkich w obrębie kończyn górnych (rozluźnianie mięśniowo – powięziowe, masaż funkcyjny, PIR, punkty spustowe, taping)


Zjazd IV

Moduł poświęcony kręgosłupowi. W tej części dowiesz się jakie są najczęstsze przyczyny bólu pleców i jak odróżnić  prosty ból przeciążeniowy od poważnej patologii wymagającej interwencji lekarskiej. Nauczysz się prostych i skutecznych technik terapii oraz autoterapii napiętych tkanek miękkich, które wpływają na stan kręgosłupa. Poznasz koncepcję stabilności centralnej – jej rolę w treningu prozdrowotnym oraz sposoby ćwiczenia. Poruszony zostanie również temat zaburzeń psychosomatycznych w narządzie ruchu.
I dzień
• Anatomia układu ruchu – tułów
• Ból pleców – przyczyny, profilaktyka, różnicowanie pomiędzy prostym bólem przeciążeniowym, a poważną patologią
• Czerwone flagi – klient wymagający konsultacji lekarskiej
• Wady postawy
• Badanie podstawowe kręgosłupa oraz badania dodatkowe – znaczenie praktyczne
• Patologie, przeciążenia, urazy kręgosłupa (zagrożenia, profilaktyka)
• Teoria stabilizacji centralnej (core stability)
• Analiza systemów ćwiczeń profilaktycznych (trening stabilizacyjny, pilates, zdrowe plecy)
II dzień
• Anatomia układu ruchu – tułów
• Wprowadzenie do anatomii i fizjologii powięzi, rola powięzi w powstawaniu zaburzeń w układzie ruchu, metody autoterapii powięzi.
• Badanie palpacyjne mięśni tułowia
• Techniki rozluźniania tkanek miękkich w obrębie tułowia (rozluźnianie mięśniowo – powięziowe, masaż funkcyjny, PIR, punkty spustowe, taping)
• Psychospołeczny model powstawania bólu
• Zespół przetrenowania